Распоред на курсеви
М.Е.Л. МАКЕДОНИЈА

 

Распоред на курсеви

Средно Ниво 1 (Ниво 5.1, 5.2, 6)

Дата     МестоИнструктори
30.10 - 31.10.2021 Скопје - Македонија, Македонија Жарко Марковиќ, Билјана Марковиќ Стаменова

Напредно Ниво 2 (Ниво 13+, 13++)

Дата     МестоИнструктори
27.11 - 28.11.2021 Skopje, Macedonia Zarko Markovic, Biljana Markovic Stamenova

Забелешка

МЕЛ Македонија работи во согласност со принципот на УЕ школото и филозофијата на Човештво Просветување Љубов (Mankind Enlightenment Love - MEL) да не користи убедување и да не се рекламира во медиумите, туку да одржува курсеви само кога за тоа има барање и интерес од луѓето. Целта на УЕ школото е луѓето кои ќе завршат курс да искусат реални позитивни промени во нивниот живот, што може да се случи ако практикантите се подготвени да посветат одредено време за редовно да го практикуваат УЕ методот. 

 

Доколку имате желба да завршите одредено УЕ ниво, а во распоредот нема закажан курс за истото, потребно е да ни пратите email на info@melmacedonia.com, во кој ќе наведете:

  1. Ваше име и презиме.
  2. УЕ ниво кое имате желба да го завршите.
  3. Месец кој ви одговара да се одржи нивото.

Врз основа на овие барања, МЕЛ Македонија ќе закаже курс кога ќе соберат доволен број на луѓе за да се креира група за одржување на одредено ниво.