Распоред на курсеви
М.Е.Л. МАКЕДОНИЈА

 

Распоред на курсеви

Спиритуална Наука II (Ниво 20)

Дата     МестоИнструктори
05.07 - 07.07.2024 Skopje - Macedonia, Macedonia Dr. Dick Vreeswijk

Нема закажано курс за ниво кое сакате да го завршите?

Доколку имате желба да завршите одредено УЕ ниво, а во распоредот нема закажан курс за истото, потребно е да ни пратите email на info@melmacedonia.com, во кој ќе наведете:

  1. Ваше име и презиме.
  2. УЕ ниво кое имате желба да го завршите.
  3. Месец кој ви одговара да се одржи нивото.

Врз основа на овие барања, МЕЛ Македонија ќе закаже курс кога ќе соберат доволен број на луѓе за да се креира група за одржување на одредено ниво.

 

Потребно е најпрво да примиме барање за одржување на одредено ниво, бидејќи МЕЛ Македонија работи во согласност со принципот на УЕ школото да не користи убедување и да не се рекламира во медиумите, туку да орджува семинари кога ќе има интерес од луѓето. Целта на УЕ школото е оние кои ќе завршат курс да искусат реални позитивни промени во животот, што може да се случи доколку тие наместо да бидат убедени имаат желба да го завршат УЕ методот и да одвојат одредено време за да го практикуваат.