Новости од светот
Facebook групи на локално и глобално ниво

 

Ги покануваме УЕ студентите од Македонија да се приклучат на следниве facebook групи:

 

Група за УЕ студенти од Македонија: https://facebook.com/groups/melmacedonia

Група за УЕ студенти од целиот свет: https://facebook.com/groups/777974483054351