Весници од МЕЛ Македонија
Документирани искуства од примената на УЕ од практинанти на овој метод

 

Весниците кои ги издава МЕЛ Македонија содржат искуства од примената на Човечка и универзална енергија од практинанти на овој метод, во најразлични животни ситуации. Им благодариме на сите што приложуваат свои искуства, бидејќи на таков начин помагаат на другите практиканти. Доколку имате некои искуство да споделите, пратете ни порака на: info@melmacedonia.com.

 

Во табелата подолу се наоѓаат линкови за превземање на весниците во PDF формат на документ. За отварање на документот потребна е лозинка. Сите што сакаат да ја добијат лозинката треба да пратат барање на info@melmacedonia.com со назнака на тоа за кое ниво сте и каде имате завршено семинар.

 

Искуствата кои се пренесени се доставени во МЕЛ Македонија преку анонимниот формулар за искуства. МЕЛ Македонија само ја пренесува содржината на формуларите како што се пристигнати, и не сноси никаква одговорност во однос на веродостојноста на искуствата.  


Овa е интерен весник е наменет само за практиканти на МЕЛ Македонија. Ве молиме чувајте го за себе, и не го споделувајте со лица кои не се практиканти на МЕЛ Македонија.  


Целта на оваа акција е да се соберат, забележат и систематизираат искуствата на практикантите, со цел идните практиканти да можат да учат од нашите искуства и резултати.

 

Издание Датум на објава Линк за превземање
1 Август 2011   Превземи
2 Декември 2011 Превземи
3 Декември 2012 Превземи
4 Септември 2014

Превземи

5 Декември 2015 Превземи
6 Декември 2016 Превземи
7 Декември 2017 Превземи
8 Декември 2018 Превземи
9 Декември 2019

Превземи

10              Декември 2020     Превземи