Локални новости
MEL Makedonija na facebook

 

Сите практиканти на МЕЛ кои сакаат на facebook да бидат членови на нашата страна, можат да ја отворат групата MEL Makedonija преку линкот https://www.facebook.com/groups/melmacedonia  и да пратат барање за зачленување.