Локални новости
УЕ ВЕСНИК број 10 (2020 година)

 

Весникот со искуства од практиканти може да се превземе на овој линк


Весникот е наменет само за практикнати на МЕЛ и има лозинка.  Доколку не ја знаете лозинката, пишете ни маил на info@melmacedonia.com со ваше име и ниво кое го имате завршено.