Локални новости
УЕ Весник бр. 6, Декември 2016

 

УЕ Весник бр. 6, Декември 2016
 

Новото издание на УЕ весникот можете да го превземете од овој линк. Документот е заштитен со лозинка која можете да ја добиете со праќање на порака на овој емаил: info@melmacedonia.com.


Овa е интерен весник е наменет само за практиканти на МЕЛ Македонија. Ве молиме чувајте го за себе и не го споделувајте со лица кои не се практиканти на МЕЛ Македонија. Ве молиме не го печатете и не ја размножувајте неговата содржина која е строго наменета само за практиканти.   Целта е да се охрабриме да применуваме.   

 

Целта на оваа акција е да се соберат, забележат и систематизираат искуствата на практикантите, со цел идните практиканти да можат да учат од нашите искуства и резултати.

 

Им благодариме на сите што приложуваат свои искуства, бидејќи на таков начин помагаат на другите практиканти. Доколку имате некои искуство да споделите, пратете ни порака на: info@melmacedonia.com.